Sistemske emisije

Pomoč

Kaj so sistemske emisije in zakaj so pomembne?

Sistemske so emisije, ki nastajajo v Sloveniji, vendar posamezniki nanje nimamo neposrednega vpliva. Izhajajo iz dejavnosti, ki omogočajo delovanje naše družbe in od katerih imamo vsi koristi: npr. transporta blaga, industrijske proizvodnje, zdravstva, izobraževanja in ravnanja z odpadki. Posamezniki smo soodgovorni za sistemske emisije, zato je smiselno, da jih upoštevamo pri izračunu svojega ogljičnega odtisa.

Koliko znašajo sistemske emisije v Sloveniji?

V Sloveniji povzročimo približno 16 milijonov ton ekvivalenta CO₂ emisij toplogrednih plinov na leto. Od tega na sistemske emisije odpade več kot polovica. V kalkulatorju je upoštevana količina sistemskih emisij za leto 2021, ki je znašala približno 4 t CO₂e na prebivalca Slovenije.

Več o tem, kako so izračunane sistemske emisije, lahko preberete v dokumentu Metodološko ozadje Umanoterinega kalkulatorja ogljičnega odtisa.