Poraba energije doma

Pomoč

Vnesite podatke o letni porabi električne energije ter energentov za ogrevanje vašega doma in prostočasne dejavnosti.

Podatke o porabi električne energije in drugih energentov najdete na računih dobaviteljev.

Vaše gospodinjstvo

Odgovornost za emisije, ki nastanejo zaradi porabe energije v gospodinjstvu, se deli na njegove člane. Z vpisom števila članov gospodinjstva boste zagotovili, da se bo pri izračunu ogljičnega odtisa upošteval vaš sorazmerni delež skupnih emisij.

Če živite sami, ali želite izračunati ogljični odtis celega gospodinjstva, vnesite vrednost 1.

Vnesite število članov vašega gospodinjstva.
članov

Električna energija
Električna energija iz omrežja

Električna energija iz omrežja

Vnesite letno porabo električne energije. Letna poraba je enaka vsoti mesečnih porab, ki jih razberete iz računov dobavitelja elektrike. Če imate dvotarifni način merjenja električne energije, je poraba enaka vsoti porabe po večji (VT) in manjši (MT) tarifi. Pri enotarifnem merjenju je poraba enaka porabi po enotni tarifi (ET).
Vključite porabo električne energije za vse vaše nepremičnine (hiše, stanovanja, počitniške hiše).
Upoštevajte tudi energijo za polnjenje električnih in hibridnih vozil s pomočjo domače polnilnice.

Nekaj primerov računov za električno energijo in navodila za razbiranje porabe električne energije najdete na tej povezavi.

kWh
Se oskrbujete z "brezogljično" elektriko?

Elektrika, ki je skladno s pravili ogljičnega računovodstva brezogljična, je proizvedena iz obnovljivih virov (sončna, vetrna, hidro- in geotermalna energija) in/ali jedrske energije.

Imate sončno elektrarno za samooskrbo z elektriko?
Vnesite količino električne energije iz vaše sončne elektrarne, ki ste jo oddali v omrežje.
kWh

Poraba energije za ogrevanje

Poraba energije za ogrevanje

Vnesite porabo energentov za ogrevanje vseh vaših nepremičnin (hiše, stanovanja, počitniške hiše) v obdobju enega leta ali kurilne sezone.

Daljinsko ogrevanje

Daljinsko ogrevanje

Vnesite porabo toplote iz sistema daljinskega ogrevanja v enem letu ali kurilni sezoni.

kWh
Zemeljski plin

Zemeljski plin

Vnesite porabo zemeljskega plina za ogrevanje z lastno ogrevalno napravo (plinsko pečjo) v enem letu ali kurilni sezoni.

Ekstra lahko kurilno olje

Ekstra lahko kurilno olje

Vnesite porabo kurilnega olja za ogrevanje z lastno pečjo v enem letu ali kurilni sezoni.

Utekočinjen naftni plin

Utekočinjen naftni plin

Vnesite porabo utekočinjenega naftnega plina (LPG) za ogrevanje z lastno pečjo v enem letu ali kurilni sezoni.

litrov
Premog

Premog

Vnesite porabo premoga za ogrevanje z lastno pečjo v enem letu ali kurilni sezoni.

kg
Utekočinjen naftni plin v jeklenkah

Utekočinjen naftni plin v jeklenkah

Vnesite letno porabo utekočinjenega naftnega plina v gospodinjstvu (npr. za kuhanje).

kg
Polena

Polena

Vnesite porabo polen za ogrevanje z lastno pečjo v enem letu ali kurilni sezoni v prostorninskih metrih (prm) ali kg.

Zgorevanje biogoriv (lesne biomase in bioplina) smatramo za ogljično nevtralno oz. brez emisij CO2. Izračunale se bodo emisije drugih toplogrednih plinov (N2O in CH4), ki prav tako nastajajo pri zgorevanju biogoriv.

Sekanci

Sekanci

Vnesite porabo sekancev za ogrevanje z lastno pečjo v enem letu ali kurilni sezoni.

Zgorevanje biogoriv (lesne biomase in bioplina) smatramo za ogljično nevtralno oz. brez emisij CO2. Izračunale se bodo emisije drugih toplogrednih plinov (N2O in CH4), ki prav tako nastajajo pri zgorevanju biogoriv.

kg
Peleti

Peleti

Vnesite porabo pelet za ogrevanje z lastno pečjo v enem letu ali kurilni sezoni.

Zgorevanje biogoriv (lesne biomase in bioplina) smatramo za ogljično nevtralno oz. brez emisij CO2. Izračunale se bodo emisije drugih toplogrednih plinov (N2O in CH4), ki prav tako nastajajo pri zgorevanju biogoriv.

kg
Bioplin

Bioplin

Vnesite porabo bioplina za ogrevanje z lastno pečjo v enem letu ali kurilni sezoni.

Zgorevanje biogoriv (lesne biomase in bioplina) smatramo za ogljično nevtralno oz. brez emisij CO2. Izračunale se bodo emisije drugih toplogrednih plinov (N2O in CH4), ki prav tako nastajajo pri zgorevanju biogoriv.

kg

Gorivo za prostočasne dejavnosti

Gorivo za prostočasne dejavnosti

Vnesite letno porabo goriva za stroje in prevozna sredstva ki jih uporabljate za prostočasne dejavnosti:

  • pogon vrtnega orodja (kosilnic, motokultivatorjev, drobilnikov za veje ipd.)
  • pogon prostočasnih prevoznih sredstev (čolnov, terenskih vozil, motornih sani, zasebnih letal itd.)
litrov