Prevozi z avtomobili in motocikli

Pomoč

Vnesite letno porabo goriv v vaših avtomobilih in motornih kolesih.

Upoštevajte zasebne prevoze, kar vključuje tudi prevoze na delo.

Porabo lahko vnesete kot količino goriva ali pa kot število prevoženih kilometrov in povprečno porabo goriva na 100 km.


Poraba goriv v avtomobilih in motociklih

Poraba goriv v avtomobilih in motociklih

Če imate več avtomobilov in motornih koles, vpišite vsoto letne porabe goriv v vseh vozilih.

Bencin

Bencin

Količino bencina izračunate s pomočjo povprečne porabe na 100 km in letne prevožene razdalje: količina bencina (l) = povprečna poraba na 100 km (l/km) * razdalja (km) / 100.

litrov
Dizel

Dizel

Količino dizelskega goriva izračunate s pomočjo povprečne porabe na 100 km in letne prevožene razdalje: količina dizelskega goriva (l) = povprečna poraba na 100 km (l/km) * razdalja (km) / 100.

litrov
Avtoplin (LPG)

Avtoplin (LPG)

Količino avtoplina izračunate s pomočjo povprečne porabe na 100 km in letne prevožene razdalje: količina avtoplina (l) = povprečna poraba na 100 km (l/km) * razdalja (km) / 100.

litrov
Stisnjen zemeljski plin (CNG)

Stisnjen zemeljski plin (CNG)

Količino CNG izračunate s pomočjo povprečne porabe na 100 km in letne prevožene razdalje: količina CNG (kg) = povprečna poraba na 100 km (kg/km) * razdalja (km) / 100.

kg
Elektrika

Elektrika

Vpišite porabo elektrike za pogon električnih vozil in priklopnih hibridov, s katero ste baterije napolnili izven doma. Izognite se dvojnemu obračunavanju in tukaj ne vključujte električne energije iz domače polnilnice, ki ste jo upoštevali v zavihku "Poraba energije doma".

Porabo elektrike lahko ocenite s pomočjo podatka o zmogljivosti (kapaciteti) baterije in števila polnjenj. (energija (kWh) = kapaciteta baterije (kWh) * število polnjenj)

kWh
Delež polnjenja z "brezogljično" elektriko

Delež polnjenja z "brezogljično" elektriko

Ogljični odtis prevozov z električnimi vozili in priklopnimi hibridi je odvisen od porabe in od vrste električne energije za polnjenje baterij.

Elektrika, ki je skladno s pravili ogljičnega računovodstva brezogljična, je proizvedena iz obnovljivih virov (sončna, vetrna, hidro- in geotermalna energija) in/ali jedrske energije. Če podatka o tem deležu nimate, vpišite vrednost 0.

%
Ocenite vaš delež porabljenega goriva

Ocenite vaš delež porabljenega goriva

Emisije, ki nastanejo zaradi porabljenega goriva, se pri izračunu ogljičnega odtisa razdelijo na število potnikov. Če se vozite sami, je vaš delež porabljenega goriva 100 %. Če se večinoma vozite kot 4-članska družina, je vaš delež porabljenega goriva 25 %.

%

Avto/motor 1

Avtomobil / motocikel

Če imate več avtomobilov in/ali motorjev, vpišite podatke za vsako vozilo posebej. Po vpisu podatkov za to vozilo boste lahko dodali novo vozilo.

Vrsta goriva

Vrsta goriva

Izberite tip vašega vozila oziroma vrsto goriva, ki ga poganja.

V primeru električnega vozila ali priklopnega hibrida vpišite porabo elektrike, s katero ste baterijo vozila polnili izven doma. Izognite se dvojnemu obračunavanju in tukaj ne vključujte električne energije iz domače polnilnice, ki je upoštevana v zavihku "Poraba energije doma".

Razdalja

Razdalja

Vnesite število kilometrov, ki jih z vozilom prevozite v enem letu.

km
Povprečna poraba bencina
l/100 km
Povprečna poraba
kg/100 km
Povprečna poraba električne energije

Povprečna poraba električne energije

Če ste celotno porabo električne energije za polnjenje baterije vozila upoštevali v zavihku "Poraba energije doma", tukaj vnesite vrednost 0.

Če baterijo polnite izven doma, tukaj vpišite oceno sorazmernega deleža porabe, ki odraža delež polnjenja izven doma.
Primer:
Za vozilo s povprečno porabo 10 kWh na 100 km, ki ga v 25 % polnite izven doma in ste energijo iz domače polnilnice vpisali v zavihku "Poraba energije doma", tukaj vpišite povprečno porabo 2,5 kWh/100 km.

Če porabe elektrike za polnjenje baterije vozila niste upoštevali v zavihku "Poraba energije doma", vpišite povprečno porabo 10 kWh / 100 km.

kWh/100 km
Delež polnjenja z "brezogljično" elektriko

Delež polnjenja z "brezogljično" elektriko

Ogljični odtis prevozov z električnimi vozili je odvisen od porabe in od vrste električne energije za polnjenje baterij.

Elektrika, ki je skladno s pravili ogljičnega računovodstva brezogljična, je proizvedena iz obnovljivih virov (sončna, vetrna, hidro- in geotermalna energija) in/ali jedrske energije. Če podatka o tem deležu nimate, vpišite vrednost 0.

%
Ocenite vaš delež porabljenega goriva

Vaš delež porabljenega goriva

Emisije, ki nastanejo zaradi porabljenega goriva, se pri izračunu ogljičnega odtisa razdelijo na število potnikov. Če se z vozilom vozite sami, je vaš delež porabljenega goriva 100 %. Če se z vozilom večinoma vozite kot 4-članska družina, je vaš delež porabljenega goriva 25 %.

%
Dodaj avto/motor 2

Avto/motor 2
Vrsta goriva

Vrsta goriva

Izberite tip vašega vozila oziroma vrsto goriva, ki ga poganja.

V primeru električnega vozila ali priklopnega hibrida vpišite porabo elektrike, s katero ste baterijo vozila polnili izven doma. Izognite se dvojnemu obračunavanju in tukaj ne vključujte električne energije iz domače polnilnice, ki je upoštevana v zavihku "Poraba energije doma".

Razdalja

Razdalja

Vnesite število kilometrov, ki jih z vozilom prevozite v enem letu.

km
Povprečna poraba bencina
l/100 km
Povprečna poraba
kg/100 km
Povprečna poraba električne energije

Povprečna poraba električne energije

Če ste celotno porabo električne energije za polnjenje baterije vozila upoštevali v zavihku "Poraba energije doma", tukaj vnesite vrednost 0.

Če baterijo polnite izven doma, tukaj vpišite oceno sorazmernega deleža porabe, ki odraža delež polnjenja izven doma.
Primer:
Za vozilo s povprečno porabo 10 kWh na 100 km, ki ga v 25 % polnite izven doma in ste energijo iz domače polnilnice vpisali v zavihku "Poraba energije doma", tukaj vpišite povprečno porabo 2,5 kWh/100 km.

Če porabe elektrike za polnjenje baterije vozila niste upoštevali v zavihku "Poraba energije doma", vpišite povprečno porabo 10 kWh / 100 km.

kWh/100 km
Delež polnjenja z "brezogljično" elektriko

Delež polnjenja z "brezogljično" elektriko

Ogljični odtis prevozov z električnimi vozili je odvisen od porabe in od vrste električne energije za polnjenje baterij.

Elektrika, ki je skladno s pravili ogljičnega računovodstva brezogljična, je proizvedena iz obnovljivih virov (sončna, vetrna, hidro- in geotermalna energija) in/ali jedrske energije. Če podatka o tem deležu nimate, vpišite vrednost 0.

%
Ocenite vaš delež porabljenega goriva

Vaš delež porabljenega goriva

Emisije, ki nastanejo zaradi porabljenega goriva, se pri izračunu ogljičnega odtisa razdelijo na število potnikov. Če se z vozilom vozite sami, je vaš delež porabljenega goriva 100 %. Če se z vozilom večinoma vozite kot 4-članska družina, je vaš delež porabljenega goriva 25 %.

%
Dodaj avto/motor 3

Avto/motor 3
Vrsta goriva

Vrsta goriva

Izberite tip vašega vozila oziroma vrsto goriva, ki ga poganja.

V primeru električnega vozila ali priklopnega hibrida vpišite porabo elektrike, s katero ste baterijo vozila polnili izven doma. Izognite se dvojnemu obračunavanju in tukaj ne vključujte električne energije iz domače polnilnice, ki je upoštevana v zavihku "Poraba energije doma".

Razdalja

Razdalja

Vnesite število kilometrov, ki jih z vozilom prevozite v enem letu.

km
Povprečna poraba bencina
l/100 km
Povprečna poraba
kg/100 km
Povprečna poraba električne energije

Povprečna poraba električne energije

Če ste celotno porabo električne energije za polnjenje baterije vozila upoštevali v zavihku "Poraba energije doma", tukaj vnesite vrednost 0.

Če baterijo polnite izven doma, tukaj vpišite oceno sorazmernega deleža porabe, ki odraža delež polnjenja izven doma.
Primer:
Za vozilo s povprečno porabo 10 kWh na 100 km, ki ga v 25 % polnite izven doma in ste energijo iz domače polnilnice vpisali v zavihku "Poraba energije doma", tukaj vpišite povprečno porabo 2,5 kWh/100 km.

Če porabe elektrike za polnjenje baterije vozila niste upoštevali v zavihku "Poraba energije doma", vpišite povprečno porabo 10 kWh / 100 km.

kWh/100 km
Delež polnjenja z zeleno (brezogljično) elektriko

Delež polnjenja z zeleno (brezogljično) elektriko

Ogljični odtis prevozov z električnimi vozili je odvisen od porabe in od vrste električne energije za polnjenje baterij.

Tukaj vpišite oceno deleža zelene, t.j. brezogljične elektrike v celotni količini električne energije, s katero ste polnili baterijo vozila. Če tega podatka nimate, vpišite vrednost 0.

%
Ocenite vaš delež porabljenega goriva

Vaš delež porabljenega goriva

Emisije, ki nastanejo zaradi porabljenega goriva, se pri izračunu ogljičnega odtisa razdelijo na število potnikov. Če se z vozilom vozite sami, je vaš delež porabljenega goriva 100 %. Če se z vozilom večinoma vozite kot 4-članska družina, je vaš delež porabljenega goriva 25 %.

%
Dodaj avto/motor 4

Avto/motor 4
Vrsta goriva

Vrsta goriva

Izberite tip vašega vozila oziroma vrsto goriva, ki ga poganja.

V primeru električnega vozila ali priklopnega hibrida vpišite porabo elektrike, s katero ste baterijo vozila polnili izven doma. Izognite se dvojnemu obračunavanju in tukaj ne vključujte električne energije iz domače polnilnice, ki je upoštevana v zavihku "Poraba energije doma".

Razdalja

Razdalja

Vnesite število kilometrov, ki jih z vozilom prevozite v enem letu.

km
Povprečna poraba bencina
l/100 km
Povprečna poraba
kg/100 km
Povprečna poraba električne energije

Povprečna poraba električne energije

Če ste celotno porabo električne energije za polnjenje baterije vozila upoštevali v zavihku "Poraba energije doma", tukaj vnesite vrednost 0.

Če baterijo polnite izven doma, tukaj vpišite oceno sorazmernega deleža porabe, ki odraža delež polnjenja izven doma.
Primer:
Za vozilo s povprečno porabo 10 kWh na 100 km, ki ga v 25 % polnite izven doma in ste energijo iz domače polnilnice vpisali v zavihku "Poraba energije doma", tukaj vpišite povprečno porabo 2,5 kWh/100 km.

Če porabe elektrike za polnjenje baterije vozila niste upoštevali v zavihku "Poraba energije doma", vpišite povprečno porabo 10 kWh / 100 km.

kWh/100 km
Delež polnjenja z zeleno (brezogljično) elektriko

Delež polnjenja z zeleno (brezogljično) elektriko

Ogljični odtis prevozov z električnimi vozili je odvisen od porabe in od vrste električne energije za polnjenje baterij.

Tukaj vpišite oceno deleža zelene, t.j. brezogljične elektrike v celotni količini električne energije, s katero ste polnili baterijo vozila. Če tega podatka nimate, vpišite vrednost 0.

%
Ocenite vaš delež porabljenega goriva

Vaš delež porabljenega goriva

Emisije, ki nastanejo zaradi porabljenega goriva, se pri izračunu ogljičnega odtisa razdelijo na število potnikov. Če se z vozilom vozite sami, je vaš delež porabljenega goriva 100 %. Če se z vozilom večinoma vozite kot 4-članska družina, je vaš delež porabljenega goriva 25 %.

%