Nasveti za zmanjšanje ogljičnega odtisa

Sistemske emisije


Posamezniki samo s spremembo življenjskega sloga - koliko energije porabimo, kako in koliko se vozimo, kako se prehranjujemo in kaj kupujemo - ne moremo zadosti zmanjšati emisij toplogrednih plinov, da bi rešili podnebno krizo. Le približno polovica naših emisij je namreč posledica naše potrošnje in lahko nanje neposredno vplivamo. Vsak od nas pa v svojem podnebnem nahrbtniku nosi še sistemske emisije, ki jih lahko zmanjšamo samo z usklajenimi prizadevanji na ravni lokalnih, nacionalnih in mednarodnih skupnosti. Kljub temu pa tudi na tem področju posamezniki nimamo zvezanih rok.

Za zmanjšanje sistemskih emisij potrebujemo političarke in volivce, gospodarske odločevalke, inženirje, ekonomistke, uradnike, učiteljice in študente ter številne aktivne državljanke in državljane.

  • Povejte nosilcem oblasti, da od njih pričakujete odločnejše ukrepanje na področju blaženja podnebnih sprememb.
  • Na volitvah kandidirajte ali svoj glas namenite strankam, ki se zavzemajo za napredno podnebno politiko.
  • Vključujte se v postopke sodelovanja javnosti pri oblikovanju in sprejemanju predpisov, programov, planov in odločitev, ki lahko pomembno vplivajo na podnebje.

  • Sodelujte v civilnih pobudah, peticijah in protestih. 
V Sloveniji deluje vrsta civilnodružbenih organizacij in mrež, ki zastopajo podnebne teme. Povežite se npr. s Plan B za SlovenijoMladi za podnebno pravičnost, Glas ljudstva.

  • Spodbujajte ukrepe za zmanjšanje emisij na svojem delovnem mestu, na univerzi ali v šoli. 
Na spletu obstaja veliko gradiva za izobraževalce (npr. od Umanotere tukaj). Informacije o tem, kako lahko svojo pisarno naredite bolj zeleno, so na voljo tukaj. Obstajajo tudi smernice za učinkovito rabo energije v industriji.
   
  • Sprejmite trajnostno infrastrukturo in obnovljive vire energije, kot so sončne ali vetrne elektrarne, v svoji občini. To ne pomeni, da morate sprejeti kateri koli projekt, vendar ne pozabite, da majhen vpliv na vašo okolico morda prepreči veliko večji vpliv drugje.
  • Zavzemajte se za zmanjšanje potrošnje stvari, ki jih je treba proizvajati, prevažati in na koncu odstraniti. Vse to povzroča emisije toplogrednih plinov, čeprav so pogosto nevidne in pozabljene. 
Podnebne krize ne bomo rešili s še tako vestnim ločevanjem odpadkov. Potrebne so temeljite spremembe načina proizvodnje in potrošnje.
   
  • Poglobite svoje znanje o podnebnih spremembah in o njih razpravljajte s prijatelji, družino, sošolci in sodelavci.

Viri in povezave do več informacij:

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) na svoji spletni strani objavlja poročila in podatke o podnebnih spremembah z opisom stanja v Sloveniji ter projekcijami do konca stoletja.

Umanotera je pripravila povzetek fizikalnega ozadja podnebnih sprememb, ki je na voljo tukaj, ter pregled politično-zakonodajnega dogajanja na področju blaženja podnebnih sprememb, ki je objavljen tukaj.


Vir fotografije: Mladi za podnebno pravičnost