Nasveti za zmanjšanje ogljičnega odtisa

Hrana


V svetovnih sistemih oskrbe s hrano nastane skoraj tretjina vseh od človeka povzročenih emisij toplogrednih plinov. Brez spremembe v načinu pridelave, predelave in potrošnje hrane ne moremo rešiti podnebne krize.

Izbira podnebju prijaznejšega menija je eden najučinkovitejših načinov za zmanjšanje ogljičnega odtisa posameznika ali gospodinjstva.

Podnebju prijaznejša hrana je:

  • večinoma rastlinskega izvora

Hrana rastlinskega izvora ima v primerjavi s hrano živalskega izvora (meso in mleko) veliko manjši ogljični odtis, saj predstavlja živinoreja največji vir emisij toplogrednih plinov v kmetijstvu.

  • pridelana na sonaraven - ekološki ali biodinamični način
  • hrana, ki ne pristane med odpadki

V Sloveniji letno zavržemo okrog 70 kg hrane na prebivalca. Poleg finančnega in socialnega je zavržena hrana tudi velik okoljski problem. Ko zavržemo hrano, izgubljamo dragocene vire, čezmerno izrabljamo prst in vodo, metan, ki se sprošča ob razkrajanju odpadne hrane, pa povzroča podnebne spremembe.

  • sezonska
  • pridelana lokalno
  • čim manj predelana in
  • čim manj zapakirana.

Viri in povezave do več informacij:

Podnebni meni - vodnik po tem, kako in zakaj se prehranjevati na podnebju prijaznejši način (Umanotera)

Zemljevid ponudnikov lokalne hrane (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano)

Zemljevid Zero Waste trgovin, kjer je možno nakupovati izdelke brez embalaže (Ekologi brez meja)


Vir fotografije: Markus Spiske (Unsplash)