Za uporabo kalkulatorja morate imeti vključeno izvajanje JavaScript kode.
Kalkulator ogljičnega odtisa
Poraba energije doma
Osebni prevozi
Javni prevozi
Letalski prevozi
Hrana
Sistemske emisije

PODNEBNA NEVTRALNOST

Slovenija se je zavezala, da bo najpozneje do sredine stoletja dosegla podnebno nevtralnost. Takrat emisije toplogrednih plinov, ki jih povzročamo ljudje, ne bodo presegale zmožnosti naravnih sistemov (predvsem gozdov in travinja), da CO₂ odstranijo iz ozračja. Da bi dosegli takšno ravnovesje, bomo morali v naslednjih dveh desetletjih emisije zmanjšati za 80 do 90 %. Posamezniki prispevamo k prehodu v podnebno nevtralno družbo s spremembami svojega življenjskega sloga. Poleg tega pa s podporo družbenim spremembam, ki prispevajo k zmanjšanju sistemskih emisij.

OGLJIČNI ODTIS

Ogljični odtis ponazarja količino emisij toplogrednih plinov, ki jih povzroča posameznik. Ogljični odtis je tudi orodje za načrtovanje ukrepov za zmanjšanje emisij, saj nam pove, s čim jih povzročamo največ. Običajno so to prevozi, poraba energije ali oskrba s hrano. Za doseganje podnebne nevtralnosti bo potrebno tudi močno zmanjšanje sistemskih emisij. Na te posamezniki nimamo neposrednega vpliva, lahko pa se zavzemamo za spremembe, kot so prehod na oskrbo z obnovljivimi viri energije, trajnostno mobilnost, ekološko kmetijstvo ter razogljičenje industrije.

UPORABA KALKULATORJA

Ta kalkulator je namenjen izračunu ogljičnega odtisa posameznika. Lahko ga uporabite tudi za izračun skupnega ogljičnega odtisa vašega gospodinjstva. Določite lahko emisije zaradi porabe električne energije in energentov za ogrevanje doma, prevozov ter potrošnje hrane. Samodejno se bodo dodale sistemske emisije. Ogljični odtis določamo za obdobje enega leta. Ne glede na to pa se kalkulator lahko uporabi tudi za izračun emisij posameznih dogodkov in različne primerjave. Ne spreglejte tudi nasvetov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.

Če se vam bodo pri uporabi kalkulatorja porodila vprašanja, lahko odgovore poiščete med pogosto zastavljenimi vprašanji, ali pa nam pišete na info@umanotera.org.

Z metodološkim ozadjem kalkulatorja se lahko seznanite na povezavi O kalkulatorju.